GGórski Karabach Górski Karabach (orm. Լեռնային Ղարաբաղ, trb. Lernajin Gharabagh) oficjalnie Republika Górskiego Karabachu – terytorium zamieszkane przez Ormian będące przedmiotem sporu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. 

{rating}

Górski Karabach zajmuje powierzchnię około 4500 km² (de facto pod kontrolą Ormian znajduje się obszar o powierzchni 14 000 km²). Stolicą regionu jest Stepanakert (po azersku Xankəndi), a drugim większym miastem Szusza.

W roku 1989 Górski Karabach zamieszkiwało 145593 Ormian (76,4%), 42871 Azerów (22,4%) i kilka tysięcy Kurdów, Rosjan, Greków i Asyryjczyków. W okresie 1992–1993 większość Azerów i Kurdów uciekła z regionu. Głównym językiem Górskiego Karabachu jest język ormiański, jednak używany w nim dialekt jest znacząco różny od używanych w Armenii. W 2001 roku 95% ludności stanowili Ormianie; obecni byli też Kurdowie, Grecy i Asyryjczycy. W marcu 2007 roku władze podały liczbę ludności wynoszącą 138 000.

W ocenie autora miejsce uzyskało trzy na dziesięć możliwych gwiazdek - 3/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

Republika Górskiego Karabachu jest de facto niepodległym państwem posiadającym demokratycznie wybrany rząd, wolnorynkową gospodarkę i wszystkie niezbędne atrybuty suwerenności. Nie jest jednak uznawana przez żadne państwo na świecie, nawet przez Armenię. System polityczny Republiki Górskiego Karabachu cechuje stabilność i względny demokratyzm. Republika cieszy się jednak życzliwością władz Armenii, która jest obecnie popierana przez Rosję ze względu na przynależność obu państw do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

50 punktów(-y) (33%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 1
2 Drogo czy tanio 6
3 Stosunek ceny do wartości 5
4 Egzotyka, inność 7
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 4
6 Zabytki, muzea 3
7 Krajobrazy, architektura 5
8 Hotele 2
9 Jedzenie 3
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 1
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 4
12 Klimat 3
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 1
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 4
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 1
  Razem punktów: 50