SSerbia - państwo w południowej Europie, powstałe 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie federacji Serbii i Czarnogóry.

Wcześniej republika związkowa Federacyjnej Republiki Jugosławii (1992-2003), i Serbii i Czarnogóry (2003-2006). Stolicą jest Belgrad. Serbia graniczy z Węgrami na północy, Rumunią i Bułgarią na wschodzie, Macedonią i Albanią na południu oraz z Czarnogórą, Chorwacją i Bośnią i Hercegowiną na zachodzie. De factona południu Serbia graniczy z Kosowem, którego jednostronnie ogłoszoną niepodległość uznała część państw świata. Od 29 lutego 2012 r. kraj ten posiada status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej, a w czerwcu 2013 UE wyraziła zgodę na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych w styczniu 2014.

{rating}

 Serbia jest zamieszkana głównie przez grupy takie jak: Serbowie ok. 82%, Węgrzy ok. 4%, Boszniacy ok. 2%, Romowie ok. 1%, Chorwaci, Słowacy, Czarnogórcy, Bułgarzy, Rumuni. Kraj składa się z trzech (oficjalnie dwóch) głównych terytoriów: Kosowo (Serbia nie uznaje niepodległości), Wojwodina oraz Serbia Centralna (Централна Србија / Centralna Srbija). Dwa pierwsze regiony są zróżnicowane etnicznie, wynika to z podziału kraju między imperium osmańskim na południu a Austro-Węgrami na północy. Wojwodina jest najlepiej rozwiniętym ekonomicznie regionem kraju. Wraz z byłymi jugosłowiańskimi republikami Słowenii, Chorwacji i Bośni i Hercegowiny znajdowała się przed I wojną światową w obrębie Austro-Węgier. Jednocześnie jest to też jeden z najbardziej zróżnicowanych etnicznie regionów Europy, zamieszkiwany przez około 30 różnych narodowości. Według spisu ludności z roku 2002 z 2 milionów mieszkańców prowincji 65% stanowią Serbowie, 14,3% – Węgrzy, 2,79% – Słowacy, 2,78% – Chorwaci, 2,45% – Jugosłowianie, 1,75% – Czarnogórcy, 1,5% – Rumuni, 1,43% – Romowie, 0,97% – Buniewcy, 0,78% – Rusini, 0,58% – Macedończycy, 0,23% – Ukraińcy. Około 1% stanowią przedstawiciele innych narodowości – Słoweńców, Polaków, Albańczyków itd.

W ocenie autora miejsce uzyskało cztery na dziesięć możliwych gwiazdek - 4/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

W 2015 roku kraj ten odwiedziło 1,132 mln. turystów (10,1% więcej niż w roku poprzednim), generując dla niego przychody na poziomie 1,048 mld dolarów.

Akademia Nauk i Sztuk jest najbardziej prestiżową organizacją naukowo-badawczą w Serbii. Największym i najważniejszym uniwersytetem Republiki Serbii jest Uniwersytet w Belgradzie. Najbardziej znaną uczelnią artystyczną Serbii jest Akademia Sztuk Pięknych w Belgradzie. Pozostałe ważniejsze uniwersytety to: Uniwersytet w Nowym Sadzie, Uniwersytet w Niszu, Uniwersytet w Kragujevacu, Uniwersytet w Novym Pazarze i Uniwersytet w Prisztinie. Serbia jest sygnatariuszem Deklaracji Bolońskiej.

Za: Wikipedia

 

77 punktów(-y) (51%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 7
2 Drogo czy tanio 6
3 Stosunek ceny do wartości 5
4 Egzotyka, inność 6
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 5
6 Zabytki, muzea 3
7 Krajobrazy, architektura 5
8 Hotele 4
9 Jedzenie 5
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 4
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 4
12 Klimat 6
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 4
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 7
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 6
  Razem punktów: 77