WWyspa Man- dependencja korony brytyjskiej znajdująca się na wyspie Man, należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich i położonej na Morzu Irlandzkim między Wielką Brytanią a Irlandią.

{rating}

Jako terytorium, prawnie nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ani Unii Europejskiej. Obywatele Man nie mają reprezentacji w unijnych procesach prawotwórczych, korzystać mogą jednak z części praw przyznanych na mocy obywatelstwa UE.

W 2006 roku populacja Wyspy Man liczyła 80 058 osób, z czego 26 218 zamieszkiwało stolicę Douglas. 47,6% stanowiły osoby urodzone na wyspie, kolejne 37,2% w Anglii, 3,4% w Szkocji, 2,1% w Irlandii Północnej i niespełna 1,2% w Irlandii.

W ocenie autora miejsce uzyskało jedną na dziesięć możliwych gwiazdek - 1/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

Rdzenną ludność wyspy stanowią celtyccy Mańczycy. Największy odsetek imigrantów tutaj osiedlających się lub pracujących w ostatnich latach stanowią: Polacy, Bułgarzy, Rumuni, Filipińczycy, Południowoafrykańczycy, Hindusi.

Religia (2010): anglikanie 72%, ateiści 15,4%, katolicy 11%, inni chrześcijanie 1,1%, inne religie 0,5%+

Podstawą gospodarki jest turystyka. W roku 1992 wyspę Man odwiedziło 302 tysiące osób. Ludność zajmuje się uprawą, m.in. ziemniaków oraz drzew owocowych, a także hodowlą bydła, owiec, drobiu. Przemysł ma mniejsze znaczenie, jest to głównie przemysł rolno-spożywczy, włókienniczy, pamiątkarski. Wyspa emituje własne banknoty, monety i znaczki pocztowe. PKB wynosi ok. 2,1 mld dolarów (2003), czyli około 28 tysięcy na mieszkańca. Bezrobocie na wyspie jest bardzo niskie.

 

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 3
2 Drogo czy tanio 2
3 Stosunek ceny do wartości 3
4 Egzotyka, inność 1
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 3
6 Zabytki, muzea 7
7 Krajobrazy, architektura 7
8 Hotele 7
9 Jedzenie 4
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 5
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 5
12 Klimat 4
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 6
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 9
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 5
  Razem punktów: 71