NNigeria - Federalna Republika Nigerii (ang. Federal Republic of Nigeria) – państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa kraju pochodzi od rzeki Niger. Państwo sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.

{rating}

Nigeria jest położona nad Zatoką Gwinejską. Posiada wybrzeże typu lagunowego, które charakteryzuje się płaską i w niektórych miejscach bagnistą niziną, w dużej części utworzoną przez deltę Nigru. Centralna część Nigerii to pagórkowate wzniesienia i płaskowyże (Joruba, Udi, Oban), wśród których najwyższą cześć stanowi wyżyna Dżos, z najwyższym wzniesieniem Nigerii – Shere Hill, który osiąga wysokość 1781 m n.p.m. Północ kraju to jałowe niziny.

Nigeria podzielona jest na trzy części przez rzeki Niger i Benue, które płyną odpowiednio z kierunku północno-zachodniego i wschodniego. Obie rzeki łączą się pod nową stolicą Abudżą i deltą Nigru wpadają do morza.

Klimat, w części południowej równikowy – gorący i wilgotny, przechodzi w części północnej początkowo w podrównikowy wilgotny, a następnie w podrównikowy suchy. Wraz ze zmianą klimatu zmienia się świat roślin i zwierząt.

W ocenie autora miejsce uzyskało siedem na dziesięć możliwych gwiazdek - 7/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

Roślinność w Nigerii można podzielić na strefy, zgodnie z warunkami klimatycznymi, od bardzo wilgotnych na południu (sąsiedztwo Oceanu Atlantyckiego), do wybitnie suchych na północy (silny wpływ Sahary). Najbardziej na południu występują tereny leśne (wilgotne lasy równikowe), na wybrzeżu – lasy namorzynowe. Bardziej na północ pojawia się roślinność sawanny. Pora deszczowa trwa od czerwca do września. Północna część kraju to jałowa kraina.

Nigeria jest najbardziej zaludnionym państwem Afryki – ok. jedną piątą populacji kontynentu stanowią obywatele Nigerii. Całkowita liczba ludności to 186 mln mieszkańców. Współczynnik urbanizacji kraju wynosi 25%. Jednak zaledwie 24 miasta przekroczyły populację 100 000 ludzi. W całej Nigerii występuje ok. 250 różnych grup etnicznych o znacznym zróżnicowaniu. Stolica - Lagos liczy 10,4 mln mieszkańców, kolejne wielkie miasta Ibadan - 5,5 mln, Benin 2,6 mln. 

Nigeria jest trzecim największym producentem filmów fabularnych na świecie, zaraz po Indiach i USA. W wytwórniach filmowych w Lagos, zwanych Nollywoodem, powstaje do 5000 obrazów filmowych rocznie.

59 punktów(-y) (39%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 1
2 Drogo czy tanio 4
3 Stosunek ceny do wartości 5
4 Egzotyka, inność 4
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 3
6 Zabytki, muzea 3
7 Krajobrazy, architektura 6
8 Hotele 4
9 Jedzenie 4
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 5
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 4
12 Klimat 3
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 5
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 3
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 5
  Razem punktów: 59