SSuazi -  (Ngwane, Swaziland, Królestwo Suazi) – niewielkie śródlądowe państwo w południowej Afryce, graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki. Nazwa kraju pochodzi od zamieszkującego te tereny plemienia Suazi. Siedzibą parlamentu i króla jest Lobamba.

{rating}

Suazi jest jednym z najmniejszych państw kontynentu afrykańskiego, które znajduje się we wschodniej części Afryki Południowej. Obszar dzisiejszego Suazi był pierwotnie zamieszkiwany przez Buszmenów, zaś w czasach kolonialnych znajdował się pod panowaniem Wielkiej Brytanii. Kraj uzyskał niepodległość w 1968 roku. Choć obecnie podstawą gospodarki jest rolnictwo, to Suazi należy do wąskiej grupy krajów Afryki, które są dosyć dobrze rozwinięte.  

Powierzchnia - 17 363 km². Suazi jest w przeważającej części krajem wyżynnym i górzystym, ze średnią wysokością 500 m n.p.m. Obszar gór, porozcinany głębokimi dolinami, opadającymi w postaci progów w kierunku wschodnim. Teren opadając przechodzi w formację wyżynną, a potem w obszar nizinny, który ma postać pofalowanej równiny. Dalej na wschód krajobraz ponownie się wznosi, tworząc falisty płaskowyż Lubombo.

Klimat z racji położenia określany jest jako zwrotnikowy, z wilgotną odmianą, gdzie rzeźba terenu ma istotny wpływ na pogodę w Suazi.

W ocenie autora miejsce uzyskało dwie na dziesięć możliwych gwiazdek - 2/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej

Kraj jest stosunkowo chłodny, obszary Niskiego Weldu cechują się średnimi dobowymi temperaturami około 25 °C w styczniu i 20 °C w lipcu. Im dalej na zachód, tym jest chłodniej. Wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura. Obszary Wysokiego Weldu są chłodne, w styczniu średnie wartości przyjmują zaledwie 15 °C, a w lipcu zaś 12 °C. Na terenach najwyżej położonych występują przymrozki, a nawet opady śniegu.

Szata roślinna kraju jest uboga, ponieważ została znacznie przeobrażona przez działalność człowieka. Pierwotnie wiele obszarów górskich i wyżynnych było porośniętych lasami. Obecnie lasy zajmują jedynie 6% powierzchni kraju. W wielu miejscach jest to las wtórny składający się głównie z szybko rosnących eukaliptusów i palm. Lasy rosną głównie na wschodzie kraju, na Wysokim Weldzie lasów jest niewiele.

W kraju dominuje sawanna i inne trawiaste formacje, rosnące przeważnie w górach i na terenach wyżynnych. 

Na terenie Suazi występują charakterystyczne dla wschodnioafrykańskich sawann gatunki, takie jak zebry, antylopy i żyjące nad rzekami hipopotamy. Z drapieżników występują głównie lwy i hieny W wielu regionach nisko położonych dominującymi gatunkami zwierząt jest bydło wypasane przez człowieka na znacznych obszarach. Utrapieniem mieszkańców Suazi jest mucha tse-tse, która utrudnia wypas bydła. Muchy te roznoszą bakterie wywołujące śpiączkę afrykańską.

Obszary chronione zajmują niewielki procent kraju, bo tylko 50 tysięcy hektarów. Największym rezerwatem jest Hlane, a poza nim utworzony w 1964 roku rezerwat Mlilwane, który był pierwszym obszarem chroniącym przyrodę Suazi.

Stolicą Suazi jest Mbabane (ok. 95 tys. mieszkańców).  Całkowita liczba ludności państwa to 1,17 mln mieszkańców.

 

73 punktów(-y) (48%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 6
2 Drogo czy tanio 8
3 Stosunek ceny do wartości 7
4 Egzotyka, inność 8
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 9
6 Zabytki, muzea 0
7 Krajobrazy, architektura 6
8 Hotele 2
9 Jedzenie 3
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 1
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 3
12 Klimat 6
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 7
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 6
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 1
  Razem punktów: 73