SSudan - oficjalnie Republika Sudanu – państwo, położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części spadł na trzecie miejsce, ustępując miejsca Algierii i DRK.

{rating}

Powierzchnia całkowita wynosi: 1 886 068 km². Znaczną część powierzchni Sudanu zajmują rozległe równiny i płaskowyże. Najbardziej charakterystyczną formą rzeźby jest zajmująca wschodnią część kraju dolina Nilu. Jej południową część stanowi wielkie obniżenie tektoniczne – Kotlina Nilu Białego. Płaskie dno kotliny jest położone na wysokości 300-600 metrów. Jej południową część zajmują rozległe bagna i rozlewiska. Od północy kotlinę ogranicza słabo wykształcony próg Barijat al-Bajjuda, wysokość 500-700 metrów. Od zachodu zamykają ją górzyste wyżyny. Od południa wyżyny Azande (około 1400 metrów), oraz Wschodnioafrykańska z najwyższym wzniesieniem w kraju – Kinyeti (do 2011; po secesji Sudanu Południowego najwyższy szczyt to Deriba Caldera - 3042 m n.p.m.). Na wschodzie wzdłuż granicy z Etiopią przebiega wyraźny próg (2085 metrów), stanowiący krawędź Wyżyny Abisyńskiej. W północnej części Sudanu dolina Nilu przecina obszary pustynne.

Północną część Sudanu zajmuje rzadka, skrajnie kserofityczna roślinność pustyń i półpustyń. Na wyżynach i południowych krańcach gór Atbaj stopniowo przechodzi w sawannę ciernistą (sahelską) i niską z licznymi krzewami, a następnie w sawannę wilgotną i wysoką, z licznymi akacjami, baobabami, w dolinach rosną lasy galeriowe. Na południowym wschodzie Sudanu występuje sawanna parkowa i świetliste lasy o wysokości 10-20 metrów. Dominują akacje, rzadziej drzewa tekowe i żelazne. Na wyżynie Azande występuje wiecznie zielony las równikowy. Kotlina Górnego Nilu jest obszarem okresowo zalewanym, wysokich sawann i bagien.

W ocenie autora miejsce uzyskało sześć na dziesięć możliwych gwiazdek - 6/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

Na liście światowych rezerwatów biosfery UNESCO znajdują się 2 Sudańskie parki narodowe: Dindar, przy granicy z Etiopią oraz znacznie mniejszy Radom. Obszar przyrody chronionej w Sudanie stanowi około 3,7% powierzchni kraju.

W Sudanie mieszka 41 835 000 ludzi, przyrost naturalny wynosi 26,01‰. Głównymi miastami Sudanu są Chartum, Omdurman i Port Sudan. Szacuje się, że 61% mieszkańców to analfabeci.

53 punktów(-y) (35%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 3
2 Drogo czy tanio 5
3 Stosunek ceny do wartości 5
4 Egzotyka, inność 8
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 3
6 Zabytki, muzea 8
7 Krajobrazy, architektura 4
8 Hotele 3
9 Jedzenie 2
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 1
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 4
12 Klimat 2
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 2
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 2
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 1
  Razem punktów: 53
Informacja o systemie punktów

Witamy na jechcniejechac.pl. Strona powstała po to, aby umożliwić Państwu szybkie zapoznanie się z plusami i minusami miejsca w które się wybieracie.

Aby było jaśniej przygotowaliśmy dwa systemy ocen. Jeden obiektywny, oparty na systemie punktów za ważne dla większości podróżujących elementy składające się na ogląd kraju, takie jak bezpieczeństwo, ceny, klimat czy architektura.

Oraz drugi, całkowicie subiektywny, oparty o system gwiazdek, będący odzwierciedleniem tego jakie wrażenie zrobił na nas kraj, czy miejsce.

W ocenie autora miejsce uzyskało sześć na dziesięć możliwych gwiazdek - 6/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.