BBermudy – terytorium zależne Wielkiej Brytanii na Oceanie Atlantyckim położone na wyspach Bermudach. Składa się z około 100 nizinnych wysp koralowych. 

{rating}

Na całkowitej powierzchni wynoszącej 53,2 km² mieszka 64 237 osób z czego 1010 żyje w stolicy terytorium Hamilton. Temperatura w dzień waha się od 20 °C w styczniu do 29 °C w sierpniu, a roczna ilość opadów wynosi 1400 mm. Na Bermudach na niewielką skalę rozwinął się przemysł i rolnictwo. Głównym źródłem dochodów jest turystyka.

Autonomiczna kolonia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Głową państwa jest królowa brytyjska, którą reprezentuje gubernator generalny. Władzę ustawodawczą sprawuje gubernator oraz dwuizbowy parlament – Izba Zgromadzenia, w której zasiada 40 deputowanych i Senat – 11 senatorów. Rząd (Rada Wykonawcza) sprawuje władzę wykonawczą. Na jej czele stoi premier mianowany przez gubernatora i odpowiedzialny przed parlamentem.

W 2000 roku na Bermudach mieszkało 62 059 osób, w 2010 roku – 64 237 osób co stanowi wzrost niecałe 4% w ciągu dekady. Wśród mieszkańców 30 858 to mężczyźni i 33 379 to kobiety.

42 802 osób co stanowi 67% społeczeństwa to osoby urodzone na Bermudach, 18 532 osób co stanowi 29% społeczeństwa to osoby urodzone poza Bermudami. Spośród osób urodzonych poza Bermudami 3942 osób (6% populacji) pochodzi z Wielkiej Brytanii, 3424 osób (5% populacji) z USA, 2651 osób (4% populacji) z Karaibów, 2235 osób (3% populacji) z Kanady.

W ocenie autora miejsce uzyskało trzy na dziesięć możliwych gwiazdek - 3/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

Na podstawie danych CIA czarnoskórzy stanowią 53,8% mieszkańców, biali 31%, rasy mieszane (głównie Mulaci) 7,5% a pozostali 7,1%.

Na podstawie danych spisu ludności w 2010 roku czarnoskórzy stanowią 54% mieszkańców (34 532 osób), biali – 31% (19 926 osób), Azjaci – 4% (2289 osób), Mulaci – 4% (2273 osób).

Kilka procent ogółu populacji stanowią osoby pochodzenia portugalskiego, które przybyły na Bermudy już w XIX wieku z terenów Azorów i Madery oraz Mulaci z dawnej kolonii portugalskiej, Wysp Zielonego Przylądka.

Nizinne wyspy, zbudowane z wapieni koralowych. Do atrakcji turystycznych należą rafy koralowe. Najwyższy punkt kraju – Town Hill (79 m n.p.m.).

Roślinność bujna. Rosną tu lasy iglaste z jałowcem, zajmujące ok. 20% powierzchni kolonii, a także wiele gatunków kwiatów. Wzdłuż wybrzeża rosną namorzyny. Bogatą faunę reprezentuje wiele gatunków płazów, ptaków oraz liczne owady. Jedynymi gadami są jaszczurki. Brak rodzimych ssaków. Całkowity brak rzek. Wodę deszczową magazynuje się w zbiornikach.

Za: Wikipedia

 

86 punktów(-y) (57%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 8
2 Drogo czy tanio 7
3 Stosunek ceny do wartości 8
4 Egzotyka, inność 5
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 2
6 Zabytki, muzea 1
7 Krajobrazy, architektura 3
8 Hotele 9
9 Jedzenie 6
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 8
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 2
12 Klimat 6
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 9
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 3
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 9
  Razem punktów: 86