Saint Kitts i Nevis zwane też Saint Christopher i Nevis to jedno z najmniejszych państw wyspiarskich na świecie. Leży w Ameryce Środkowej, na wyspach Saint Kitts i Nevis w Małych Antylach na wschodniej krawędzi Morza Karaibskiego.

W ocenie autora miejsce uzyskało dziesięć na dziesięć możliwych gwiazdek - 3/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

Zaliczane jest do Wysp Podwietrznych, natomiast zgodnie z podziałem anglosaskim należy do Wysp Zawietrznych (Leeward Islands). Ten górzysty kraj cechuje się wilgotnym, tropikalnym klimatem. Został odkryty przez Krzysztofa Kolumba w 1493 roku.

{rating}