{rating}

W ocenie autora miejsce uzyskało dziesięć na dziesięć możliwych gwiazdek - 10/10

Gwiazdki, maksymalnie 10, są subiektywną oceną autora, czy warto jechać 
i nie muszą być zgodne z punktacją kategorii przedstawioną w tabeli poniżej.

90 punktów(-y) (60%)

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 9
2 Drogo czy tanio 9
3 Stosunek ceny do wartości  
4 Egzotyka, inność 10
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 10
6 Zabytki, muzea 1
7 Krajobrazy, architektura 10
8 Hotele 1
9 Jedzenie 3
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 10
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 9
12 Klimat 7
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 5
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 5
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 1
  Razem punktów: 90